Tym razem przenosimy się z powrotem do Krakowa na ul. Ciepłowniczą 20. Jednocześnie zupełnie niedaleko rozszerzamy i doposażamy nasz warsztat i przestrzeń magazynową pod nowe realizacje.